Home

Info

Regulamin

Regulamin

REGULAMIN IMAGINE POLAND

I. KONKURS

 1. Stowarzyszenie JM Poland jest organizatorem muzycznego konkursu Imagine w Polsce. Stowarzyszenie jest dalej nazywane „Organizatorem”. W Imagine Poland uczestniczyć mogą muzycy, grupy muzyczne i zespoły z terenu Polski, zwani dalej „Uczestnikami”. Konkurs otwarty jest na wszystkie style muzyczne. Organizator urządza etap preselekcji, finały regionalne i finał krajowy. Organizator oferuje również dla wszystkich finalistów profesjonalny coaching. Dokładna struktura konkursu, w tym daty i miejsca preselekcji i finałów dostępne są na stronie www.poland.imaginefestival.net.

 2. Każdy uczestnik spełniający warunki (patrz p. II.3), ma możliwość zgłoszenia się do konkursu poprzez stronę internetową Imagine Poland. Limit ilości zgłoszeń ustalany jest przez organizatora oraz ilości kategorii bazujących na różnych stylach muzycznych. Podczas procesu rejestracyjnego Organizator bierze pod uwagę wzajemną relację ilościową pomiędzy kategoriami. Organizator zastrzega sobie prawo do ustanowienia limitu transmisyjnego, gdy dana kategoria jest pełna.

 3. Uczestnicy podczas rejestracji online są kwalifikowani do przesłuchań regionalnych odbywających się w całym kraju. Termin rejestracji mija 8 października 2017 r. o godz. 23:59.

 4. Do dnia 9 października 2017r. wszyscy aplikujący zostaną poinformowani, czy zostali dopuszczeni do przesłuchań regionalnych Imagine Poland. Informacja zawierać będzie miejsce, datę oraz godzinę występu, ustalenia których uczestnik ma obowiązek respektować. Uczestnicy otrzymają również wszystkie informacje praktyczne związane z ich występem. Ewentualne spóźnienie się uczestnika na jakiekolwiek wydarzenie Imagine Poland może spowodować utratę prawa do uczestnictwa.

 5. Na końcu każdej przesłuchań regionalnych, jury ogłasza finalistów, którzy awansują do następnej fazy konkursu. Wszyscy finaliści regionalni są znani, a ich lista ogłoszona jest po ostatniej preselekcji, tj. w dniu 14 października 2017r.. Analogicznie zwycięzcy finałów regionalnych awansują do finału krajowego (mogą być przyznane inne nagrody na tym etapie). Zwycięzcy finału krajowego reprezentują swój kraj podczas międzynarodowego Imagine Festival. Organizator dopuszcza również inne nagrody dla uczestników takie jak małe trasy koncertowe, instrumenty itp.

 6. Decyzje Imagine Poland podejmowane są przez niezależne, profesjonalne jury, a niektórych przypadkach przez jury rówieśników. Organizator będzie się starał zapewnić stałe jury na cały czas trwania eliminacji. Wszyscy finaliści są ogłaszani przez jury. Skład osobowy i decyzje jury nie mogą być obiektem dyskusji i apelacji.  Uczestnicy otrzymują indywidualny raport jury, w krótkim okresie po swoim występie.

 7. Organizator działając w interesie konkursu ma prawo zmodyfikować wyżej opisane szczegóły konkursu. O każdej zmianie uczestnicy zostaną poinformowani z wyprzedzeniem.

 

II. UCZESTNICTWO

 1. Uczestnictwo w Imagine jest możliwe tylko po wypełnieniu procesu elektronicznej rejestracji poprzez formularz na stronie www.poland.imaginefestival.net. Rozpatrywane będą tylko formularze kompletne i poprawnie wypełnione. Rejestracja na Imagine Poland 2017 rozpoczyna się 14 września a kończy 8 października 2017r..

 2. Ogólne warunki dla uczestników prezentują się następująco:

  1. Wszyscy uczestnicy muszą być rocznikowo pomiędzy 13, a 20 rokiem życia w roku, którego dotyczy rejestracja Imagine Poland. Tak więc wszyscy aplikujący do Imagine Poland 2017 muszą być urodzeni w latach 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 lub 2004.

  2. Każdy zespół/grupa może składać się z maksimum 8 osób. Dopuszczalne są zgłoszenia solowe.

  3. Każdy muzyk może zarejestrować się tylko w jednym zespole, jeden raz na daną edycję.

  4. Finaliści krajowi poprzednich edycji Imagine Poland, nie mogą uczestniczyć w kolejnych edycjach ani jako ten sam zespół, ani jako soliści. Mogą być członkami innych zespołów.

  5. Wszystkie wykonania muszą być wykonane na żywo na scenie. Playbacki i karaoke są niedozwolone. Złamanie tego punktu wiąże się z natychmiastową dyskwalifikacją.

  6. Dla gatunków takich jak rap/hiphop/pop dopuszczone są tylko podkłady autorstwa uczestników. Nagrywanie chórków jest niedozwolone, chyba że są one integralną częścią seta DJ’skiego.

  7. Udział DJ’ów jest dozwolony tylko w roli turntablist’ów lub „mash-up’owców” i obowiązuje ich limit sampla/track’u 30 sekund.

  8. Dozwolona i promowana jest własna twórczość (lub twórcza interpretacja istniejących utworów).

  9. Wykonywanie coverów (utworów innych wykonawców) jest dozwolone, wskazana jest własna interpretacja utworu.

  10. Organizator zastrzega również sobie prawo do odmówienia uczestnictwa lub dyskwalifikacji uczestnikom, których posądzić można w ich twórczości o rasizm, brak tolerancji lub inne formy dyskryminacji.

  11. Żaden z prezentowanych utworów nie powinien być zmieniony (kompozycja, forma) podczas trwania konkursu, chyba że jest to ustalone wcześniej z Organizatorem.

 3. Rejestracja na Imagine Poland wiąże się z upoważnieniem Organizatora do korzystania ze wszystkich zdjęć, nagrań audio i audio/wideo uczestników, powstałych w związku z realizacją konkursu, do celów promocyjnych (np. radio, telewizja, drukowane i internetowe media) bez żadnych dodatkowych kompensat finansowych.

 4. Dane uczestników udostępnione Organizatorami użyte będą zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883). Bez wiedzy uczestników dane te nie mogą być przekazane stronom trzecim, z wyjątkiem partnerów wydarzenia. Uczestnicy zgadzają się również do publikowania ich danych kontaktowych w celach promocyjnych w cyfrowych i drukowanych materiałach.

 5. Uczestnik zwalnia Organizatora od odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w wyniku uczestnictwa w Imagine Poland, w szczególności szkody ludzkie, członków zespołów i ich mienia.

 6. Rejestracja oznacza, że uczestnik jest świadomy powyższych reguł, zgadza się na nie i będzie je respektował.

 

III. WYKONANIA / KONCERTY

 1. Podczas przesłuchań regionalnych i finałów krajowych (wszystkich z udziałem publiczności), każdy uczestnik dysponuje 10 minutami wykonawczymi. Przekroczenie tego limitu może oznaczać dyskwalifikację. Wykonania krótsze niż 10 minut są dozwolone. Uczestnicy wypełniają czas wykonania w sposób dowolny (np. trzy osobne utwory, jeden długi utwór), wszystkie możliwości są dozwolone.

 2. Jury ocenia każde wykonanie biorąc pod uwagę: jakość muzyczną, wykonanie sceniczne i interakcję z publicznością, oryginalność muzyki, przygotowanie, profesjonalizm, efekt oraz detale wykonawcze.

 3. W celu sprawnego przeprowadzenia wydarzeń, uczestnicy zobowiązani są do używania zapewnionego przez Organizatora systemu nagłośnieniowego i oświetleniowego wraz z technikami, realizatorami i obsługą sceny. Wzmacniacze uczestników NIE będą podłączane. Imagine zapewnia: instrument klawiszowy, zestaw perkusyjny (stopa, tomy, stojak pod werbel, stołek), mikrofony, wzmacniacze, odsłuchy. Uczestnicy przynoszą własne instrumenty (gitary, skrzypce, adaptery, perkusjonalia itp.) plus ewentualnie nietypowe kable, rozszerzenia itp. Perkusiści zaopatrują się we własne pałki, talerze (z hardwarem!) i werble. Jeżeli uczestnicy mają specjalne wymagania techniczne zobowiązani są do poinformowania stage menedżera Imagine Poland w odpowiednim czasie.

 4. Imagine Poland dokłada wszelkich starań by respektować standardy Safe Sound podczas wydarzeń na żywo i nie przekraczać limitu 90 decybeli.

 5. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania wszystkich harmonogramów, planów i ustaleń Organizatora.


 

  KONTAKT

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy kontaktować się z JM Poland.

2018 JMI Wszystkie prawa zastrzeżone

Sposób logowania Zamknij