{snp_be-vl_bread_crumb}

Prowizorium

Każdy czegoś szuka: sensu, inspiracji, wyjaśnień. Nie stanowimy wyjątku od tej reguły. Szukamy stałego elementu w prowizorycznym życiu. Składając rozsypane myśli w całość, tworzymy razem mapę, dla wszystkich zagubionych gdzieś pomiędzy szumem miast i spokojem lasów. Pięć osobistych historii składamy w jedną całość, by za pomocą muzyki powiedzieć to czego nikt do tej pory nie słyszał.

Prowizorium Muzyka

Członkowie zespołu

2021 JMI Wszystkie prawa zastrzeżone